Vivaltra – redigeren van blogs en webteksten

redigeren van blogs en webteksten | Laura Alblas, freelance tekstschrijver

De organisatie Vivaltra houdt zich bezig met verandermanagement. Een interessant onderwerp, waar veel over te schrijven valt. Toch vond men dat dit beter kon. De webteksten mochten pakkender en ook de blogs konden wat scherper. Ik heb mij dan ook beziggehouden met het redigeren van blogs en webteksten van Vivaltra.

Bij het redigeren is het niet alleen belangrijk dat er gekeken wordt naar juiste spelling en grammatica, maar ook dat de hele tekst kritisch onder de loep wordt gelegd. Want lopen de zinnen wel lekker? Is het hele verhaal logisch opgebouwd? In kunnen de koppen nóg beter toegespitst worden op de inhoud van het stuk? Dit zijn het soort zaken waar ik tijdens mijn redactiewerk voor Vivaltra op let.

Wil jij mij ook inschakelen voor het redigeren van blogs en webteksten? Neem contact met mij op!